Неръкотворен образ

Писмото си цар Авгар пратил до Спасителя по живописеца Ананий, комуто поръчал да нарисува образа на Иисус , в случай, че Христос не може да дойде при него. Ананий предал писмото и взел да разглежда лицето на Спасителя. И понеже поради многото народ не могъл да се доближи до Него, той застанал на един камък, откъдето от високо устремил погледа си към Христос, държейки в ръка хартия, на която искал да изпише лицето му. Но усилията му били напразни поради променливостта на божествената, неизобразима и непостижима слава и благодат на Христовото лице. Но Спасителя видял желанието на Ананий, повикал го при Себе си, поискал вода, с която се измил, взел кърпа ( убрус ), избърсал се с нея и я подал на Ананий с думите: „ Иди и предай това на оногова, който те е пратил“. На убруса по чудотворен начин се бил изписал „Неръкотворният Образ “ на сина Божий.

Цар Авгар с благоговение приел от Ананий Неръкотворния Божи образ и още тогава се изцерил от своята главна болест, а сетне заповядал да Го оставят в Едеса над градските порти, и оказвайки сам дълбоко почитание към Образа, правели го и всички минаващи през тия порти.

В 944г. императорите Константин Багренородни и тъстът му Роман Лакапин, движени от християнско благочестие откупили „Неръкотворния образ“ и го пренесли в Цариград, в храма Св. София. Този ден се празнува на 16 август.

 

Подреди по
Неръкотворен образ

Размер: 47/36см. Това изображение на Иисус Христос се смята за първата икона, създадена още по времето на Неговия земен живот по чуден начин. Според преданието след края на една проповед Христос изми

Цена: 549,00 лв.