Неръкотворен образ

Писмото си цар Авгар пратил до Спасителя по живописеца Ананий, комуто поръчал да нарисува образа на Иисус , в случай, че Христос не може да дойде при него. Ананий предал писмото и взел да разглежда лицето на Спасителя. И понеже поради многото народ не могъл да се доближи до Него, той застанал на един камък, откъдето от високо устремил погледа си към Христос, държейки в ръка хартия, на която искал да изпише лицето му. Но усилията му били напразни поради променливостта на божествената, неизобразима и непостижима слава и благодат на Христовото лице. Но Спасителя видял желанието на Ананий, повикал го при Себе си, поискал вода, с която се измил, взел кърпа ( убрус ), избърсал се с нея и я подал на Ананий с думите: „ Иди и предай това на оногова, който те е пратил“. На убруса по чудотворен начин се бил изписал „Неръкотворният Образ “ на сина Божий.

Цар Авгар с благоговение приел от Ананий Неръкотворния Божи образ и още тогава се изцерил от своята главна болест, а сетне заповядал да Го оставят в Едеса над градските порти, и оказвайки сам дълбоко почитание към Образа, правели го и всички минаващи през тия порти.

В 944г. императорите Константин Багренородни и тъстът му Роман Лакапин, движени от християнско благочестие откупили „Неръкотворния образ“ и го пренесли в Цариград, в храма Св. София. Този ден се празнува на 16 август.

 

Няма намерени продукти.