Св. Архангел Михаил

На деветият месец от сътворението на света, смятано от март, се празнува денят на Ангела с девет ангелски чина Архангел Михаил. На всички ангели и на техния предводител е посветен този ден, защото успял да победи отвърналите се от Господа ангели и да ги свали от небето. Защото се сражава и пази верността на Божиите невидими вестоносци, облечени в бяло (чисто като душите им ), с крила под мишниците им. Когато някои ангели станали лоши и започнали да напускат Господа, Архангел Михаил събрал цялата небесна войска от ангели и с тях запял песента за възхвала на Светата Троица:„ Свят, Свят, Свят е Господ Саваот ( господар на войската)“ На този събор на Св. Арх. Михаил църквата посвещава 8- ми ноември. Смята се, че на осмият ден от Страшния съд Иисус ще дойде и ще съди живите и мъртвите.

Ангелите са пазители на човешкия род. Всеки при раждането си получава един от тях, да го пази и закриля, да го предпазва от грях и подтиква към добро. В тяхната йерархия има девет ангелски  чина. Предводител на всички и представител на Божиите тайни е вестителят Св. Архангел Михаил. Заедно с него до Божия престол винаги седят Архангел Гавраил( насител на Божиите тайни), Рафаил (лечител на недъзите), Уриил (просветител на душите), Силатиил (молител и застъпник пред Бога),Иехудиил (прославящ Господа) и Варахиил(подател на Божиите благословения).

Свети Ангеле Христов! Падам пред теб и те моля.........!!!

Неслучайно Свети Архангел Михаил е единственият светец, почитан не само в християнството, но също в юдаизма и исляма.

В християнската религия Св. Архангел Михаил се почита като защитник и бранител на християните. Той носи защита и хармония във взаимоотношенията, както и защита на душите на вярващите.

В юдаизма и исляма Архангел Михаил също има голяма роля, смята се, че той ръководи светлинната армия на ангели и е бранител на Божия народ. Името "Михаил" се превежда като "Който е като Бог," подчертавайки величието и мощта му.

Вярващите отправят молитви към светеца за защита, подкрепа и помощ в различни аспекти на живота си – когато се чувстват изгубени, уязвими, без мотивация, изплашени. Молитвата към архангел Михаил притежава силна мощ, а според вярваниията най-удачно е да се молите на светеца сутрин, на разсъмване – за кураж, сила, мотивация, самоувереност.

Подреди по
Св. Архангел Михаил

Ръчно рисувана икона на Св. Архангел Михаил. В елегантна дървена рамка, с ненатрапчива декорация и малък кръст в горната част. Размер 48/34 см, със стъкло. На Свети Архангел Михаил (Архангеловден) им

Цена: 349,00 лв.
Св. Архангел Михаил

Красива, ръчно изработена икона на Свети Архангел Михаил. Върху интересна дървена основа. Подходящ избор за подарък, както и за собствения ви дом. Размер 33/24 см. На Свети Архангел Михаил (Архангело

Цена: 189,00 лв.